DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Na základě nového rozhodnutí MŠMT ČR a MZ ČR

       je od středy  18. 11. 2020  v naší škole

   OBNOVENA  PRAVIDELNÁ VÝUKA.

Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu.

ŠD – úprava provozu:

ranní ŠD –  provoz  ZRUŠEN po dobu mimoř. opatření

odpolední ŠD – provoz  ZKRÁCEN na 11.25 – 14.00 hod.

Podle vývoje situace ve společnosti a ve škole bude upravována výuka a činnost ŠD.

Další informace sledujte na webových stránkách případně telefonicky na č. 545 212 334.

V Brně 12. 11. 2020

Mgr. Alena Kohoutová

ředitelka školy