DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Na základě nového rozhodnutí MŠMT ČR a MZ ČR

       je od středy  18. 11. 2020  v naší škole

   OBNOVENA  PRAVIDELNÁ VÝUKA.

Od středy 18.11. do pátku 23.11. 2020 bude třídnický systém v rozsahu  8.00 – 11.25 hod.

Od úterý 24. 11. 2020 bude výuka probíhat podle upraveného rozvrhu. Bližší nformace předají žákům třídní učitelé.

ŠD – upraven provoz:

ranní ŠD –  provoz  ZRUŠEN po dobu mimoř. opatření

odpolední ŠD – provoz  ZKRÁCEN na 11.25 – 14.00 hod.

Podle vývoje situace ve společnosti a ve škole bude upravována výuka a činnost ŠD.

Další informace sledujte na webových stránkách případně telefonicky na č. 545 212 334.

V Brně 12. 11. 2020

Mgr. Alena Kohoutová

ředitelka školy