Na základě dopisu ministra školství Č.j.: MŠMT – 19 185/2020 – ze dne 2. května 2020 a metodického pokynu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ je naše škola do konce školního roku uzavřena.

Úřední hodiny po dobu uzavření školy: Pondělí 9:00- 12:00 hodin