Vzhledem k dočasně zrušené výuce je nutná denní domácí příprava:

– opakování a procvičování již probraného učiva pomocí učebnic, pracovních sešitů a zápisků v sešitech, doplnění si chybějících znalostí, každodenní hlasité i tiché čtení textu, opis a přepis textu (dle ročníku), psaní dle diktátu.

– od 9:00 sledování vysílání na ČT2  – UčíTelka