Vzhledem ke zrušení výuky ve škole do konce školního roku 2019/2020 je nutná denní domácí příprava:

– do 15. května  je možné vyzvedávání úkolů v době úředních hodin – pondělí 9:00 – 12:00 hodin

– od 18.5. budou úkoly pravidelně předávány a po vypracování odevzdávány vždy od 9:00 do 12:00 hodin dle tříd následovně:

  •  úterý  – 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, II.S
  •  středa  – přípravný ročník
  • čtvrtek  – 7.A, 8.A, I.S

– opakování a procvičování již probraného učiva pomocí učebnic, pracovních sešitů a zápisků v sešitech, doplnění si chybějících znalostí, každodenní hlasité i tiché čtení textu, opis a přepis textu (dle ročníku), psaní dle diktátu.

– od 9:00 sledování vysílání na ČT2  – UčíTelka, výběr z odpoledního vysílání vzdělávacích pořadů

– vlastní výběr z krátkých videí na adrese https://edu.ceskatelevize.cz/