Škola je zapojena v grantech:

„Ovoce do škol“ – finanční podpora EU
„Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ – podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování

„Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“

„PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

„Realizace primární prevence ve vyloučených lokalitách“