ZÁPIS DO ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis dětí do naší školy dále pokračuje. Aktuálně jsou volná místa v přípravné třídě i v 1. ročníku. V případě zájmu je vhodné se telefonicky objednat.  Zápis probíhá v budově Základní školy v Brně, Sekaninova 1.

Bližší informace o potřebných dokladech, protiepidemických opatřeních i tel.kontakt – viz odkaz níže.

Zápis do školy