Základní škola Sekaninova 1, Brno

Vzhledem k dočasně zrušené výuce je nutná denní domácí příprava:

– opakování a procvičování již probraného učiva pomocí učebnic, pracovních sešitů a zápisků v sešitech, doplnění si chybějících znalostí, každodenní hlasité i tiché čtení textu, opis a přepis textu (dle ročníku), psaní dle diktátu.

– od 9:00 sledování vysílání na ČT2  – UčíTelka

 

Od středy 11.3.2020 jsou až do odvolání uzavřeny všechny základní školy. O opětovném otevření škol budete informováni na webových stránkách školy i prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání.

Úřední hodiny po dobu uzavření škol: Pondělí 9:00- 12:00 hodin

SDĚLENÍ

Škola je zapojena v grantech:

„Ovoce do škol“ – finanční podpora EU
„Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ – podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování

„Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“

„PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

„Realizace primární prevence ve vyloučených lokalitách“