Základní škola Sekaninova 1, Brno

Vzhledem ke zrušení výuky ve škole do konce školního roku 2019/2020 je nutná denní domácí příprava:

– do 15. května  je možné vyzvedávání úkolů v době úředních hodin – pondělí 9:00 – 12:00 hodin

– od 18.5. budou úkoly pravidelně předávány a po vypracování odevzdávány vždy od 9:00 do 12:00 hodin dle tříd následovně:

  •  úterý  – 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, II.S
  •  středa  – přípravný ročník
  • čtvrtek  – 7.A, 8.A, I.S

– opakování a procvičování již probraného učiva pomocí učebnic, pracovních sešitů a zápisků v sešitech, doplnění si chybějících znalostí, každodenní hlasité i tiché čtení textu, opis a přepis textu (dle ročníku), psaní dle diktátu.

– od 9:00 sledování vysílání na ČT2  – UčíTelka, výběr z odpoledního vysílání vzdělávacích pořadů

– vlastní výběr z krátkých videí na adrese https://edu.ceskatelevize.cz/

 

Na základě dopisu ministra školství Č.j.: MŠMT – 19 185/2020 – ze dne 2. května 2020 a metodického pokynu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ je naše škola do konce školního roku uzavřena.

Úřední hodiny po dobu uzavření školy: Pondělí 9:00- 12:00 hodin

 

Škola je zapojena v následujících grantech:

„Ovoce do škol“ – finanční podpora EU

„Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ – podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování

„Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“
viz stránky projektu: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

„PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

„Realizace primární prevence ve vyloučených lokalitách“