Základní škola Sekaninova 1, Brno

Škola je zapojena v grantech:
„Ovoce do škol“ – finanční podpora EU
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v JMK“ – projekt je nyní ve fázi návazné udržitelnosti
„Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ – podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování