Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Základní škola Brno, Sekaninova, přísp. org., Sekaninova 1, 614 00 Brno 14.

Základní škola Brno, Sekaninova, přísp. org., Sekaninova 1, 614 00 Brno 14. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://zssekaninova.cz/

Stav souladu

Tato stránka je plně v souladu  se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30.3.2022.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU)
2018/1523 použita následující metoda
– vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Základní škola Brno, Sekaninova, přísp. org., Sekaninova 1, 614 00 Brno 14., Email:vedeni@zssekaninova.cz

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu,můžete poslat na adresu technického správce webu vedeni@zssekaninova.cz

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz).