Dokumenty

Škola je zapojena v následujících grantech:

„Ovoce do škol“ – finanční podpora EU

„Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ – podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování

„Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“
viz stránky projektu: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

„PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

„Realizace primární prevence ve vyloučených lokalitách“