• zařazování dětí do škol
  • inkluze dětí s mentální retardací
  • individuální vzdělávací plány u dětí s mentální retardací
  • vhodnost nástupu do MŠ a zahájení povinné školní docházky
  • sociálně právní poradenství
  • význam rodiny pro rozvoj dítěte
  • problematika postiženého dítěte v rodině a ve škole
  • problematika postiženého dítěte ve společnosti
  • problematika menšinových sociálních skupin
  • péče o děti s jinou formou vzdělávání

Dokumenty:

Hodnocení IVP – vzor