• máte pochybnosti, zda vývoj Vašeho dítěte je takový, jaký má být;
  • Vaše dítě vyžaduje speciálně pedagogickou či psychologickou péči od útlého věku do dospělosti;
  • dítěti se nedaří výslovnost a jeho řeč Vás neuspokojuje; váháte, zda má dítě nastoupit do školy či ne, a do jaké;
  • Vaše dítě ve škole neprospívá podle představ Vašich nebo jeho učitelů;
  • jste bezradní v otázce, jaké zvolit nejvhodnější povolání nebo další vzdělávání;

V kterých oblastech Vám pak můžeme pomoci:

OBLAST DIAGNOSTICKÁ
OBLAST TERAPEUTICKÁ
OBLAST PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ
OBLAST METODICKÁ
OBLAST OSVĚTOVÁ A VZDĚLÁVACÍ