• inkluze dětí s mentální retardací
  • individuální vzdělávací plány u dětí s mentální retardací
  • problematika vzájemného soužití minoritních skupin a majority
  • nikotinismus a alkoholismus v životě dítěte
  • agrese a fyzické násilí mezi dětmi