„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“ (reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006791)–  Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a inovativního vzdělávání žáků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

“Škola hravě” – projekt v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků; financováno EU a státním rozpočtem NPO

„Ovoce do škol“ – projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny

“Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji” – cílem projektu je zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti    Národní plán obnovy pro školy

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 Inovace ve vzdělávání DIGITALIZUJEME ŠKOLU 2022-2024

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV, projekt je spolufinancován Evropskou unií. Bližší informace Plakát MAP IV