“Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II” (MAP Brno II), jedná se o podporu čtenářské gramotnosti a polytechnického vzdělávání
viz stránky projektu: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

Šablony III – ZŠ Brno, Sekaninova – hlavními aktivitami jsou kariérové poradenství, využívání ICT v běžných předmětech a projektový den ve výuce

„Ovoce do škol“ – projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny

Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola Brno, Sekaninova – projekt byl spolufinancován EU – Fondem soudržnosti, viz Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola Brno, Sekaninova

“Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji” – cílem projektu je zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách

“Realizace primární prevence ve vyloučených lokalitách”

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti    Národní plán obnovy pro školy

“Škola hravě” – projekt v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků; financováno EU a státním rozpočtem NPO