Naše škola se nachází v klidném prostředí nedaleko Svitavského nábřeží.
Věnujeme se převážně žákům s lehkým mentálním postižením, ale při ZŠ byla otevřena i jedna třída pro žáky se středně těžkým mentálním postižením.

Činnosti školy:

  • ZŠ praktická s přípravnou třídou
  • ZŠ speciální
  • Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené
  • Školní družina
  • Školní jídelna

Děti jsou vyučovány dle vzdělávacích programů:

  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Sekaninka“ – ŠVP zpracovaný podle RVP ZV-LMP
  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Naše Sekaninka“ – ŠVP zpracovaný podle RVP ZV
  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Společně to dokážeme“ – ŠVP zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální

Škola se cíleně snaží pomoci dětem, které mají problém zvládat požadavky běžné (všeobecné) základní školy. Prvním krokem je možnost vyšetření dítěte v našem speciálním pedagogickém centru, kde pracuje kolektiv odborníků – psycholog, speciální pedagogové – psychoped a logoped a sociální pracovník.

Další možností, kterou škola nabízí dětem a jejich rodičům, je péče o děti s odkladem povinné školní docházky. Tuto péči poskytujeme v přípravné třídě pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Děti se zde naučí vše potřebné pro zahájení školní docházky.

Naše škola je plně organizovaná – jsou zde třídy všech ročníků, tedy 1. – 9. třída.
Děti nižšího stupně mohou před a po vyučování chodit do školní družiny, která pracuje ráno od 7:00 do 7:45 hodin a odpoledne od 11:25 do 16:00 hodin.

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, které slouží žákům, jejich rodičům i pedagogům. Snaží se pomáhat v oblasti problémů osobních, výchovných, s volbou povolání.

Základní školu speciální tvoří třídy, které jsou určeny dětem se středním i těžkým mentálním postižením, popř. v kombinaci s postižením tělesným nebo s autismem.