Naše škola se nachází v klidném prostředí nedaleko Svitavského nábřeží.
Věnujeme se převážně žákům s lehkým mentálním postižením, ale při ZŠ byly otevřeny i dvě třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením.

Nabídka školy:

 • třídy se sníženým počtem žáků
 • vyučující – speciální pedagogové
 • vysoce individuální přístup
 • spolupráce s SPC, PPP, SVP i lékaři
 • nadstandartní péče o žáky zapojením školní psycholožky, speciálního pedagoga – logopeda a asistentů pedagoga

Činnosti školy:

 • ZŠ s přípravnou třídou
 • ZŠ speciální
 • Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené
 • Školní družina
 • Školní jídelna

Děti jsou vyučovány dle vzdělávacích programů:

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – “Naše Sekaninka” – ŠVP zpracovaný podle RVP ZV
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – “Společně to dokážeme” – ŠVP zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální
 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání “Učíme se hrou” – ŠVP zpracovaný podle RVP pro předškolní vzdělávání

Škola se cíleně snaží pomoci dětem, které mají problém zvládat požadavky běžné (všeobecné) základní školy. Prvním krokem je možnost vyšetření dítěte v našem speciálním pedagogickém centru, kde pracuje kolektiv odborníků – psycholog, speciální pedagogové – psychoped a logoped a sociální pracovník.

Další možností, kterou škola nabízí dětem a jejich rodičům, je péče o děti s odkladem povinné školní docházky. Tuto péči poskytujeme v přípravné třídě,  ve které se naučí vše potřebné pro úspěšné zahájení školní docházky.

Naše škola je plně organizovaná – jsou zde třídy všech ročníků, tedy 1. – 9. třída.
Děti nižšího stupně mohou před a po vyučování chodit do školní družiny, která pracuje ráno od 7:00 do 7:40 hodin a odpoledne od 11:25 do 16:00 hodin.

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, které slouží žákům, jejich rodičům i pedagogům. Snaží se pomáhat v oblasti problémů osobních, výchovných, s volbou povolání.

Základní školu speciální tvoří třídy, které jsou určeny dětem se středním i těžkým mentálním postižením, popř. v kombinaci s postižením tělesným nebo s autismem.

Loučení s rokem 2022/2023

Vánoční besídka