při Základní škole Brno, Sekaninova, přísp.org.

spc

Naše SPC zajišťuje komplexní pedagogicko psychologickou péči dětem s mentálním postižením při jejich vzdělávání na všech stupních škol. Návštěvu si u nás můžete dohodnout telefonicky, osobně nebo písemně a nepotřebujete k tomu žádné doporučení. Veškeré poskytované služby rodičům a školám jsou bezplatné.

Tým SPC:

Mgr. Alena Kohoutová – ředitelka, speciální pedagog – psychoped
Miroslav Procházka, Ph.D. – zástupce ředitele – psycholog
Bc. Denisa Pletichová – psycholog
Mgr. Veronika Kohoutová – speciální pedagog-logoped
Mgr. Zdeňka Křížová – speciální pedagog-logoped
Mgr. Lucie Sadílková – sociální pracovník