při Základní škole Brno, Sekaninova, přísp.org.

spc

Naše SPC zajišťuje komplexní pedagogicko psychologickou péči dětem s mentálním postižením při jejich vzdělávání na všech stupních škol. Návštěvu si u nás můžete dohodnout telefonicky, osobně, e-mailem nebo písemně a nepotřebujete k tomu žádné doporučení. Veškeré poskytované služby rodičům a školám jsou bezplatné.

Tým SPC:

Mgr. Hana Dobrovolná – ředitelka, speciální pedagog (vedeni@zssekaninova.cz)
Mgr. Michaela Matoušková – zástupce ředitele, psycholog (matouskova.spc@zssekaninova.cz)
Bc. Denisa Pletichová – speciální pedagog – psychoped (pletichova.spc@zssekaninova.cz)
Mgr. Veronika Džmura– speciální pedagog – logoped (dzmura.spc@zssekaninova.cz)
Mgr. Marie Borecká – speciální pedagog – psychoped (borecka.spc@zssekaninova.cz)
Mgr. Lucie Buřilová – psycholog (burilova.spc@zssekaninova.cz)
Mgr. Lenka Striešková – psycholog (strieskova.spc@zssekaninova.cz)
Mgr. Lucie Sadílková – sociální pracovník (sadilkova.spc@zssekaninova.cz)
Radmila Sekavová – administrativní pracovník (spc@zssekaninova.cz)
 

Dokumenty ke stažení

Vzor hodnocení IVP – zjednodušený

Vyhodnocení poskytování PO

Dotazník pro 1. stupeň ZŠ

Dotazník pro 2. stupeň ZŠ

Dotazník-pro-MŠ-a-příp.-třídu

Dotazník pro SŠ

Dotazník pro ZŠ či třídu dle §16 odst. 9 ŠZ