• speciálně pedagogická:
  • postižení poruch školního výkonu
  • zařazování žáků při jejich přechodu na jiný typ školy do šk. ročníku
  • připravenost pro zahájení povinné školní docházky
  • stanovení rozsahu vědomostí ve smyslu profesionální orientace
  • stanovení úrovně řeči a řečového projevu, atd.
 • psychologická
  • posouzení úrovně rozumových schopností
  • předpoklady školní úspěšnosti
  • zjišťování osobních charakteristik
  • postižení zájmů a zájmové orientace
  • profesionální orientace, atd.
 • sociální
  • zjišťování aktuálního stavu sociálního zázemí dítěte
  • sociálně-právní poradenství v oblasti podpory rodiny postiženého dítěte