ŠPP na naší škole vzniklo za podpory projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko psychologického poradenství v Praze RŠPP – VIP II (rozvoj školních poradenských pracovišť – vzdělání, informace, poradenství). Na tento projekt v lednu 2012 navázal projekt RAMPS-VIP III, projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky do května 2014 a díky podpoře JMK školní poradenské pracoviště pokračuje nadále.

V týmu Školního poradenského pracoviště při ZŠ Sekaninova pracuje výchovná poradkyně, školní metodik prevence a školní psycholožka. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov.

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

Výchovný poradce

Mgr. Šárka Bečicová
Čt 13:30 – 14:30
Po domluvě je možný jiný termín.

Školní metodik prevence

Mgr. Jiří Sedlák
Po 13:15 – 13:45
Po domluvě je možný jiný termín.

Školní psycholog

karieraMgr. Hana Pleskalová
Po – Pá  8:00 – 16:00