ŠPP na naší škole vzniklo za podpory projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko psychologického poradenství v Praze RŠPP – VIP II (rozvoj školních poradenských pracovišť – vzdělání, informace, poradenství). Na tento projekt v lednu 2012 navázal projekt RAMPS-VIP III, projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky do května 2014 a díky podpoře JMK školní poradenské pracoviště pokračuje nadále.

V týmu Školního poradenského pracoviště při ZŠ Sekaninova pracuje výchovná poradkyně, školní metodik prevence a školní psycholožka. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov.

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Treťáková
Čt 10:00 – 10:45
Po domluvě kdykoliv

Školní metodik prevence

Mgr. Jiří Sedlák
Po 9:40 – 10:00
Po domluvě kdykoliv

Školní psycholog

karieraMgr. Sabina Tajovská
Po – Pá  8:00 – 16:00