• inkluze dětí s mentální retardací
  • individuální vzdělávací plány u dětí s mentální retardací
  • aktuální intervence u dětí pubertálního a ranně adolescenčního věku
  • individuální práce s rodinami
  • význam vzdělávání u sociokulturně znevýhodněných skupin
  • problematika sexuální výchovy u dětí s mentální retardací minoritní sociální skupiny a majorita