• integrace dětí s mentální retardací
  • individuální vzdělávací plány u dětí s mentální retardací
  • aplikace metody ,,Bone de parte“ u dětí předškolního věku
  • aktuální intervence u dětí pubertálního a ranně adolescenčního věku
  • individuální práce s rodinami u dětí hyperkinetických
  • význam vzdělávání u sociokulturně znevýhodněných skupin
  • problematika sexuální výchovy u dětí s mentální retardací minoritní sociální skupiny a majorita