Základní škola Sekaninova 1, Brno

Vernisáž proběhla 6. 12. 2016 v Mahenově divadle. Na fotografii jsou vystavené práce našich žáků třídy IS.

Výstava

Škola je zapojena v grantech:
„Ovoce do škol“ – finanční podpora EU
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v JMK“ – projekt je nyní ve fázi návazné udržitelnosti