Činnost školní družiny bude ve 2.pololetí šk. roku 2022/2023 přerušena v době školních prázdnin:

03.02.2023  (pololetní prázdniny)

13. 3. – 19. 3. 2023  (jarní prázdniny)

6. 4. 2023  (velikonoční prázdniny)

1. 7. – 3. 9. 2023  (hlavní prázdniny)